Skip to content

Behandling

Utredning

Utredning er noe som gjennomføres i alle behandlingsforløp hos meg. Årsaken til dette er at det er viktig å vite hvilke symptomer, plager og utfordringer klienten har før vi setter i gang med målrettet behandling. Hadde dette vært en side for fysiske sykdommer eller plager, ville alle tatt det som en selvfølge at behandleren gjennomfører en form for utredning / kartlegging av dine plager før du får tilbud om riktig behandling. Du ville kanskje stusset om din fastlege ga deg en vilkårlig behandling før du i det hele tatt hadde fått fortalt hele sykdomsbildet. Som regel gjøres en kortere kartlegging før oppstart av behandling. Jeg tilbyr i tillegg til dette noe som kalles utvidet utredning, som går dypere til verks enn det som er normalt før oppstart av behandling.