Skip to content

Behandlingsform

Samtaleterapi

Lurer du på om du skal ta kontakt for en konsultasjon?

Det kan kjennes som et stort valg å ta, og kanskje er du usikker på om terapi er noe for deg? Opplever du å ha redusert livskvalitet, fastlåste mønstre eller strever du med psykiske lidelser? Da kan samtaleterapi være noe for deg.

Samtaleterapi kan hjelpe deg med å identifisere, forstå og bearbeide det du strever med. Det kan være å dykke ned i fortiden for å skape større forståelse, bevisstgjøring og endring av tanker og følelser. I samtaleterapi benyttes ofte kognitiv eller metakognitiv terapi med tilhørende effektive verktøy av psykologiske metoder og intervensjoner. Med samtaleterapi kan du skape en rask bedring. Mange søker hjelp hos meg for problemstillinger som traumer, depresjon, bekymring, skam, angst, utbrenthet, stress og tvangstanker.

Å gå til psykolog tidlig kan være en stor fordel ved at du kan identifisere dysfunksjonelle mønstre og plager før det utvikler seg til noe mer alvorlig. Likevel er det aldri for sent å ta kontakt.

Mange synes at kognitiv terapi er en fornuftig og jordnær måte å jobbe med psykiske helseproblemer på. Dessuten har forskning dokumentert at den har hjulpet mange til å få kontroll med problemene sine. Det er utviklet tilnærminger som er spesielt tilrettelagt for en rekke pasientgrupper med ulike former for psykiske og somatiske lidelser, både hos barn og voksne.

Hva er Kognitiv Terapi?

Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall.

Det finnes en rekke ulike former for kognitiv terapi som er lagt til rette for ulike typer av vansker. Eksempler på problemstillinger er depresjon, angstlidelsersinneproblemer, psykoselidelser, spiseforstyrrelser, søvnvansker, kroniske smerter og vedvarende utmattelse. Det samme gjelder for psykiske helseproblemer som skyldes traumer og mishandling, for eksempel posttraumatisk stresslidelse og svekket selvfølelse.

Kognitiv terapi som et viktig supplement i behandling av en rekke somatiske sykdommer, for eksempel ved kreftsykdommer, multippel sklerose, hjertelidelser og diabetes. Dessuten anvendes kognitive tilnærminger innenfor idrettspsykologien for å fremme prestasjoner og som del av stressmestring i arbeidslivet.

Et sentralt måll i kognitiv terapi er at pasienten skal bli sin egen terapeut. Tilnærmingen har også form av veiledet selvhjelp, med selvhjelpslitteratur og nettbaserte selvhjelpsprogrammer..

Et viktig utgangspunkt for den kognitive tilnærmingen er at det er en glidende overgang mellom psykiske lidelser og normal fungering; det dreier seg om gradsforskjeller og ikke vesensforskjeller. Derfor vil vi alle, i hvert fall til en viss grad, kjenne oss igjen i hva et menneske med psykiske helseproblemer opplever.