Skip to content

Behandlingsform

«Par-sjekk passer for alle par som ønsker å ta en temperaturmåling av parforholdet»

Hva er Par-sjekk?

Når man lever tett sammen over tid vil man møte utfordringer og forskjeller som kan skape gnisninger i et forhold. Par-sjekk gir dere mulighet til å stoppe opp og reflektere over parforholdet på en systematisk måte. Det kan sammenlignes med å ta en service på parforholdet.

Par-sjekk passer for alle par som har lyst til å ta en temperaturmåling av forholdet og hente ny inspirasjon. Det er unikt verktøy som gir verdifullt innblikk i deres styrker, bekymringer og utfordringer. Formålet er å hjelpe dere å styrke og vedlikeholde forholdet – i tide, og over tid.

Par-sjekk er opprinnelig et dansk konsept utviklet ved Center for familieutvikling. Aarhus Universitet gjennomførte i 2013-2016 par-sjekk med 233 par med et års mellomrom. Studiet viste at 3 av 4 par opplevde et positivt løft i sitt samling etter første par-sjekk. Etter andre par-sjekk synes parene at de hadde fått et bedre forhold og var mer tilfreds med intimitet, oppmerksomhet og kommunikasjon.

 

Hvordan foregår en Par-sjekk?

En Par-sjekk starter med et digitalt spørreskjema dere besvarer hver for dere. Resultatet gir grunnlaget for en feedback-rapport. Basert på undersøkelsen gjennomføres det to konsultasjoner (90 minutter hver).

I den første samtalen kartlegger vi deres styrker og ressurser, samt bekymringer og utfordringer som par. I den andre samtalen finner vi ut hvordan dere kan håndtere kartlagte utfordringer på en bedre måte, med hensikt å styrker tilfredsheten i parforholdet og båndet til sin partner. Dere får muntlig feedback i konsultasjonene, samt mange gode tips om verktøy for å oppnå varig endring; en personlig feedback-rapport som dere kan benytte til videre pleie forholdet på hjemmebane. 

Behandlingsforløp

Hjemme
Online spørreskjema
Det første som møter dere er et digitalt spørreskjema som blir tilsendt hver av dere på epost. Dere skal hver for dere svare så ærlig og oppriktig på spørsmålene i skjemaet. Svarene deres vil danne grunnlaget for feedback-rapporten som dere vil motta på slutten av par-sjekken.
Hjemme
Første konsultasjon
Kartleggingsamtale
I første time vil vi sammen gå gjennom parforholdshistorien, hvordan dere møttes, spille en liten quiz, samt avdekke deres samspillsmønster i møte med bekymringer i parforholdet.
Første konsultasjon
Andre konsultasjon
Tilbakemeldingsamtale
Her vil vi sammen gå gjennom det som ble avdekket i kartleggingssamtalen. Her vil jeg som behandler snakke litt om det som kom frem sist, og hvordan dere kan arbeide videre med dette fremover.
Andre konsultasjon
Etter siste konsultasjon
Avslutning
Dere får tilsendt rapporten på e-post slik at dere kan se gjennom denne sammen hjemme. Denne rapporten vil gi dere grunnlaget for hvilke områder av parforholdet dere kan fokusere på å "rydde opp i" etter par-sjekken.
Etter siste konsultasjon

Par-sjekk

Pakke

3995,-
Digitalt spørreskjema
To konsultasjoner (2 x 90 minutter)
Feedbackrapport
Verktøy for å styrke parforholdet

Mine beste tips: Slik får du en bedre koronahverdag

Mørkere, kaldere og kortere. Slik er dagene i vinterhalvåret. Samtidig må vi være mer isolert enn vi pleier. Hvordan skal vi egentlig komme oss gjennom koronavinteren? – Vi er jo
Les mer