Loading...

«Par-sjekk passer for alle par som ønsker å ta en temperaturmåling på sitt parforhold.»

Hva er Par-sjekk?

Når man lever tett sammen over tid vil man møte utfordringer og forskjeller som kan skape gnisninger i et forhold. Par-sjekk gir dere mulighet til å stoppe opp og reflektere over parforholdet på en systematisk måte. Det kan sammenlignes med å ta en service på parforholdet.

 

 

Par-sjekk passer for alle par som har lyst til å ta en temperaturmåling av forholdet og hente ny inspirasjon. Det er unikt verktøy som gir verdifullt innblikk i deres styrker, bekymringer og utfordringer. Formålet er å hjelpe dere å styrke og vedlikeholde forholdet – i tide, og over tid.

Par-sjekk er opprinnelig et dansk konsept utviklet ved Center for familieutvikling. Aarhus Universitet gjennomførte i 2013-2016 par-sjekk med 233 par med et års mellomrom. Studiet viste at 3 av 4 par opplevde et positivt løft i sitt samling etter første par-sjekk. Etter andre par-sjekk synes parene at de hadde fått et bedre forhold og var mer tilfreds med intimitet, oppmerksomhet og kommunikasjon.

Hvordan foregår en Par-sjekk?

En Par-sjekk starter med et digitalt spørreskjema dere besvarer hver for dere. Resultatet gir grunnlaget for en feedback-rapport. 

Basert på undersøkelsen gjennomføres det to konsultasjoner (90 minutter hver).

I den første samtalen kartlegger vi deres styrker og ressurser, samt bekymringer og utfordringer som par.

 

 

 I den andre samtalen finner vi ut hvordan dere kan håndtere kartlagte utfordringer på en bedre måte, med hensikt å styrker tilfredsheten i parforholdet og båndet til sin partner. 

Dere får muntlig feedback i konsultasjonene, samt mange gode tips om verktøy for å oppnå varig endring; en personlig feedback-rapport som dere kan benytte til videre pleie forholdet på hjemmebane. 

Artikler

Pris

2990 ,-
  • Digitalt spørreskjema
  • To konsultasjoner (2 x 90 minutter)
  • Feedbackrapport
  • Verktøy for å styrke parforholdet

Bestill Par-sjekk