Loading...

Kognitiv Atferdsterapi

Kognitiv terapi tar utgangspunkt i det dynamiske samspillet mellom tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og atferd. Den gjensidige påvirkningen gjør at man kan velge ulike innfallsvinkler for å prøve å endre et fastlåst uønsket mønster. 

Kjernen i kognitiv terapi er å støtte deg i å mestre dine problemer, og samtidig hjelpe til å endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig atferd som er forbundet med problemene, og som kanskje også har bidratt til dem. For at terapien skal være effektiv er det viktig at vi arbeider godt sammen som et lag. Som en del av samarbeidet gis det forklaring på hva som skjer, og hvorfor det skjer; terapien gjøres forståelig deg. Du hjelpes til å fremstå som en aktiv problemløser og medarbeider i terapien.

Kognitiv terapi er også kjennetegnet ved at jeg som psykolog vanligvis er aktivt samtalende: informerer, forklarer, gir råd og stiller mange konkrete spørsmål. Jeg forsøker å være klar og tydelig og en god sparringspartner – på den måten oppnår vi en god allianse som legger til rette for bevegelse ut av et fastlåst problem.

Kognitiv terapi har vist seg å være en svært effektiv behandlingsform for mange ulike problemstillinger – alt fra depresjon, angst, tvangslidelser, og traumer til hverdagslige problemstillinger. Min erfaring er at veldig mange har godt utbytte av de verktøy og samtaleemner som tilhører kognitiv atferdsterapi. Jeg vil nesten gå så langt som å påstå at alle har godt av det på en eller annen måte. 

Målet med terapien er å sikre at du til slutt sitter igjen med verktøy og en bredere forståelse for ditt problem. Dette gjør deg i stand til å være din egen terapeut videre i livet. 

Til høyre ser du «den kognitive diamanten» som illustrerer det fundamentale ved kognitiv terapi og perspektiv. Modellen illustrerer samspillet mellom atferd, tanker, følelser og kropp – hvordan de ulike spiller inn på den andre, og dermed påvirker oss i det store hele.

Negative Tanker

En veldig essensiell del og fokus for kognitiv terapi ligger på tankene. Våre tanker påvirker oss gjerne i større grad enn det vi er klar over. Vi snakker da gjerne om automatiske tanker som spretter inn i bevisstheten daglig. De fleste tenker ikke over eller legger merke til at mange av tankene går på autopilot, og dermed ikke alltid er sannheter. 

Når vi ikke legger merke til de automatiske tankene er det også vanskelig å se det større bildet på hvordan det påvirker våre følelser og funksjon. Negative automatiske tanker gjør at vi kan kjøre oss fast. Hvis dette skjer kan det være vanskelig å komme ut av det. 

De negative tankene virker troverdige, og de kan være bygget på virkelige hendelser, men er ofte overdrevne eller ugyldige.
Ulike følelser er knyttet til bestemte tankemønstre. Angst eller frykt er forbundet med tanker om trussel eller fare. Depressive følelser er forbundet med tanker om feil eller tap, meningsløshet eller håpløshet.

Forskning

Kommer snart

Kommer snart

Kommer snart

Kommer snart