Loading...

EMDR

I 1987 oppdaget Dr Francine Shapiro hvordan det å bevege øynene fra side til side hadde en beroligende effekt ved negativt ubehag. Hun fant at det å ta i bruk ulike former for bilateral (tosidig) stimulering samtidig som en gjenopplever og forteller om traumeminner, gav god effekt og raskere framskritt enn mer de mer tradisjonelle metodene som brukes i behandlingen av post traumatisk stress. Shapiro begynte å forske på dette og i 1989 kom den første artikkelen om EMDR. Siden har over 20 randomisert kontrollerte studier vist at EMDR virker.

EMDR integrerer elementer fra flere behandlingstilnærminger som kognitiv terapi og avslappingsøvelser. En sentral del av terapien er bruk av ulike former for bilateral stimulering som øyebevegelser, auditiv eller taktil stimulering. Teorien er at ulike former for bilateral stimulering alternativt vil involvere høyre og venstre hjernehalvdel og at denne alternative stimuleringen og det doble oppmerksomhetsfokus (både på traumet og stimuleringen) øker tempoet i informasjonsbehandlingen.

Nyere forskning har vist at øyebevegelsene fører til en umiddelbar reduksjon av aktivering (uro). Det tosidige oppmerksomhetsfokuset der oppmerksomhet både rettes mot traumet og et ytre stimuli utsetter arbeidsminnet for stor belastning slik at konsolidering av minner forstyrres. Videre er det funnet at øyebevegelser ser ut til å minske det emosjonelle trykket i traumeminner og at øyebevegelsene korrelerer med fysiologiske avslappingsresponser som lavere hjertefrekvens og øker tilgangen til assosiative minner.

EMDR er

Forskning har vist at EMDR er svært effektivt for flere ulike problemstillinger. Det som gjør behandlingen så effektiv er at den bidrar til at du kan få avstand til vonde følelser, aktivering og negative tanker. Det gjør videre arbeid med å bryte negative mønstre og grunnleggende tanker om oss selv mye lettere. 

Det er mange som synes det er vanskelig å sette ord på tanker, følelser eller tidligere hendelser. I EMDR er ikke jeg som psykolog avhengig av å vite alle detaljer rundt det vi bearbeider, noe som gjør det lettere for mange.