Skip to content

Behandlingsform

EMDR

EMDR står for Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Metoden ble oppdaget og utviklet av den amerikanske psykologen Francine Shapiro allerede på 1980-tallet. I EMDR forstår man psykiske plager og psykisk uhelse som forårsaket av minner som ikke er tilstrekkelig bearbeidet og prosessert i hjernen. Når dette er tilfelle kan dette komme til uttrykk i form av en rekke psykiske plager, som for eksempel angst, depresjon, avhengighet, kroniske smerter, m.m.

Hukommelsen

Det vi vet om vår hukommelse er at den kan grovt sett deles opp i to deler – langtids- og kortidshukommelsen. Sistenevnte kalles ofte for arbeidsminnet da dette er den delen av hukommelsen som brukes aktivt ved læring av ny informasjon eller når vi henter frem minner for å gjennomføre for eksempel en oppgave. Arbeidsminnet har mye mindre kapasitet enn langtidshukommelsen når det gjelder å huske på mye informasjon over tid. Denne «svakheten» i kapasitet er noe vi utnytter i EMDR-terapi.

Konsolidering og rekonsolidering

Konsolidering betyr «å gjøre fast» som i dette tilfellet refererer til dannelsen av et minne. Dette er prosessen som inngår i opprettelse av et minne i arbeidsminnet og deretter overføring for lagring i langtidshukommelsen. Ved dannelse av et minnet vet vi fra forskning at minnet er sårbar for påvirkning de første seks timer.

Rekonsolidering betegner den samme «settelsesprosessen», men for et minne som allerede er festet i langtidshukommelsen. Når vi henter frem gamle minner aktiveres de i arbeidsminnet som igjen gjør de sårbare for manipulasjon/påvirkning de neste seks timene.

Hvordan foregår EMDR

I EMDR-terapi er vi opptatt av å hente frem og bearbeide de vonde minnene i dette sekstimers-vinduet. Her benyttes kunnskapen vi har om hvordan vår hukommelse og hjerne fungerer for å best mulig «forstyrre» de vonde minnene. Dette gjøres ved at du blir bedt om å hente frem det mest ubehagelige ved minnet og legge merke til hva som skjer med deg når du gjør dette.

EMDR belaster arbeidsminnet med mål om å starte prosessering av minnet. Med andre ord vil de tosidige forstyrrelsene (les: øyebevegelser) kreve mye av din mentale kapasitet slik at hjernen din tvinges til å reprosessere minnet på nytt. Den mentale anstrengelsen som kreves av hjernen til å både fokusere på et minne samtidig som øynene skal følge et lys frem og tilbake krever for mye slik at klarheten og emosjonaliteten av de vonde minnene minsker. Etter endt terapitime sørger hjernen din for at minnet går fra arbeidsminnet til langtidsminnet – minnet rekonsolideres. Under rekonsolideringen lagres denne nye, mindre klare og følelsmessige versjonen av minnet, og det vil være lettere for deg å forholde deg til det.

1300

I 1987 oppdaget Dr Francine Shapiro hvordan det å bevege øynene fra side til side hadde en beroligende effekt ved negativt ubehag. Shapiro begynte å forske på dette og i 1989 kom den første artikkelen om EMDR. Siden har over 20 randomisert kontrollerte studier vist at EMDR virker.

Problemstillinger

EMDR kan benyttes for en rekke problemstillinger – da hovedsakelig innen traumer, angst, tvangstanker og depresjon.