Loading...

Depresjon

Depresjon er kjennetegnet ved en vedvarende tilstand av nedstemthet gjerne kombinert med manglende glede, dårlig søvn, lite matlyst, negative tanker (ser negativt på det meste), lite energi og motivasjon. Depresjon er noe som rammer veldig mange mennesker hvert år og som vil ramme de fleste på et eller annet tidspunkt i livet.

Depresjonen kan endre måten vi tenker og fungerer på. Negative tanker kverner i hodet. Man blir svært opptatt av andre menneskers avvisning og uvennlighet, mens omsorg og vennlighet registreres i langt mindre grad. Derfor blir depresjonen slitsom også for de som lever sammen med den deprimerte. En annen nøkkelfaktor er følelsen av håpløshet. Det er vanlig med kvernetanker i form av vedvarende grubling om hvorfor plagene oppstår og bekymring for fremtiden. Jeg hører veldig ofte av klienter med depresjon at de sliter veldig med konsentrasjon og hukommelse, noe som gjør situasjonen enda verre for mange. Mange kan føler at en ikke lenger strekker til eller klarer å prestere i hverdagen, noe som forer depresjonen ytterligere.

Jeg har truffet mange pasienter med depresjon, og har lang erfaring med denne typen problemstilling. En depresjon kan være svært vanskelig å komme ut av på egenhånd, men det betyr ikke at det ikke finnes håp. Forskning viser at kognitiv atferdsterapi (noen ganger i kombinasjon med antidepressiva) har svært god effekt på depersjon. Derfor benytter jeg meg av denne behandlingsformen for klienter som lider av en depressiv episode. Terapien tar sikte på at vi arbeider sammen som et lag om å identifisere negative tanker, uhensiktsmessige mønstre og atferd slik at vi kan lage konkrete planer for hvordan dette kan brytes. Det betyr at jeg deltar aktivt i behandlingen og støtter deg gjennom prosessen hele veien.

Negative Tanker

En veldig essensiell del og fokus i terapi ligger på tankene. Våre tanker påvirker oss gjerne i større grad enn det vi er klar over. Vi snakker da gjerne om automatiske tanker som spretter inn i bevisstheten daglig. De fleste tenker ikke over eller legger merke til at mange av tankene går på autopilot, og dermed ikke alltid er sannheter. 

Når vi ikke legger merke til de automatiske tankene er det også vanskelig å se det større bildet på hvordan det påvirker våre følelser og funksjon. Negative automatiske tanker gjør at vi kan kjøre oss fast. Hvis dette skjer kan det være vanskelig å komme ut av det. 

De negative tankene virker troverdige, og de kan være bygget på virkelige hendelser, men er ofte overdrevne eller ugyldige.
Ulike følelser er knyttet til bestemte tankemønstre. Angst eller frykt er forbundet med tanker om trussel eller fare. Depressive følelser er forbundet med tanker om feil eller tap, meningsløshet eller håpløshet.

Forskning

Kommer snart

Kommer snart

Kommer snart

Kommer snart