Skip to content

Behandlingsform

Biofeedback

I biofeedback arbeider vi med hjertefrekvensvariabilitet, eller kanskje bedre kjent som Heart Rate Variability (HRV) på engelsk. HRV er en måling av variasjonen mellom hvert hjerteslag. Det måler aktiviteten i det autonome nervesystemet (sympatiske og parasympatiske nervesystemet), og kan gi deg en god indikator på i hvor stor grad kroppen din er restituert. Hvis kroppen er restituert, vil en ha høyere grad av variasjon mellom hvert pulsslag. Hvis du derimot ikke er restituert, er det vanlig å ha lavere variasjon i pulsslag.

Biofeedback er en behandlingsform jeg benytter i hovedsak med klienter som opplever utmattelse, utbrenthet eller en annen form for vedvarende lite energi i hverdagen. Behandlingen har vist (av erfaring og forskning) å kunne bidra til økt energinivå, mindre angst/uro, og bedre søvnkvalitet. 

Behandlingsforløp

Første konsultasjon
Kartleggingsamtale
I første time vil det gjennomføres en grundig anamnese og symptomkartlegging av plagsomme symptomer (eks: utmattelse, stressreaksjon, indre uro, angst). Denne timen er avgjørende for å vurdere om HRV-biofeedback terapi er rett behandling for dine plager.
Første konsultasjon
Andre konsultasjon
Finne Resonansfrekvens
Målet med denne timen er å kartlegge din optimale resonansfrekvens. Dette er viktig for å legge til rette for optimal virkning av behandlingen.
Andre konsultasjon
tredje-femte konsultasjon
Gjennomføring av protokoll
Denne intervensjonen involverer å lære hvordan puste i din resonansfrekvens på en avslappet, diaphramatic måte. Det vil også være 20 minutter om dagen med resonansfrekvenspuste som skal gjennomføres hjemme mellom konsultasjoner.
tredje-femte konsultasjon
Siste konsultasjon
Avslutning
Her vil vi vurdere den samlede effekten av biofeedback-behandlingen på dine symptomer og energinivå.
Siste konsultasjon

Måling av pulsvariasjon (HRV)

Jeg benytter CoreSense HRV for måling av pulsvariasjon. Dette er en liten og lett sensor som settes på fingeren for målinger. Den er liten og lett, noe som gjør at den ikke tar stor plass. Enheten er like presis som tilsvarende EKG-apparat som benyttes på sykehus. Dette gir nøyaktige målinger for bruk i Biofeedback-trening. Den medfølgende app’n gir deg daglig restitusjonsmåling, og mulighet for live-biofeedback trening hjemme mellom konsultasjoner.

Oppfølging hjemme

Jeg benytter EliteHRV som programvare for å gjennomføre behandlingen. EliteHRV har en app som kan lastes ned til din egen mobiltelefon (iOS eller Android), som gjøre deg i stand til å ta HRV-målinger hjemme mellom konsultasjoner. Ved hjelp av et digitalt dashbord vil jeg som din behandler kunne følge din egentrening, gjøre avanserte analyser og gi tilbakemeldinger underveis i behandlingen.