Loading...

BEHANDLING

Kognitiv Terapi

Kognitiv terapi tar utgangspunkt i det dynamiske samspillet mellom tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og atferd. Den gjensidige påvirkningen gjør at man kan velge ulike innfallsvinkler for å prøve å endre et fastlåst uønsket mønster. Behandlingsformen passer blant annet for:

  • Depresjon
  • Angst
  • Panikkangst
  • Fastlåste problemer
  • Tvangstanker
  • Problemer i parforholdet
Les mer

Video om Kognitiv Terapi

x
Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR

EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.

EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst, depresjon, vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser.

Les mer

Video om EMDR

x

Parterapi

Det er ikke uvanlig at et parforhold kan havne litt ute i grøften. Dette handler som regel om dårlig kommunikasjon, negative mønstre, dårlig samhandling eller tillitsbrudd. Da kan det være godt å oppsøke en objektiv tredjepart som kan bistå med å identifisere hvor det har gått galt, og hvilke tiltak som kan settes inn for å reparere.

Parterapi passer også for lykkelige par som ønsker styrke parforholdet slik at det blir enda mer robust. 

Les mer