Loading...

BEHANDLING

Kognitiv Terapi

Kognitiv terapi tar utgangspunkt i det dynamiske samspillet mellom tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og atferd. Terapien har som mål å utfordre tankegang og perspektiv for å prøve å endre et fastlåst uønsket mønster. Behandlingsformen passer blant annet for:

  • Depresjon
  • Angst
  • Panikkangst
  • Fastlåste problemer
  • Tvangstanker
  • Problemer i parforholdet
Les mer
Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR

EMDR er en psykoterapeutisk tilnærming, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.

EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst, depresjon, vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser.

Les mer

Parterapi

Det er ikke uvanlig at et parforhold kan havne litt ute i grøften. Dette handler som regel om dårlig kommunikasjon, negative mønstre, dårlig samhandling eller tillitsbrudd. Da kan det være godt å oppsøke en objektiv tredjepart som kan bistå med å identifisere hvor det har gått galt, og hvilke tiltak som kan settes inn for å reparere.

Parterapi passer også for lykkelige par som ønsker styrke parforholdet slik at det blir enda mer robust. 

Les mer