Loading...

Angst

Angst er noe veldig mange mennesker opplever fra tid til annen. Det er en psykisk og fysisk forsvarsmekanisme alle mennesker har og er ment å beskytte oss fra farer. Noen ganger kan angst utvikle seg til å bli en kronisk reaksjon som dukker opp rett som det er og uten tydelig årsak. Da kan angsten fort bli plagsom og invalidiserende for oss i hverdagen.

Angst gir sterk følelse av redsel, og at du ikke kan kontrollere det som skjer med deg. Veldig mange av mine klienter beskriver at de ofte kan føle at angsten kommer uten forvarsel eller klar årsak. Dette gjør at angsten føles ukontrollerbar og invalidiserende. 

Angsten drives i mange tilfeller av underliggende strategier og vår egen atferd – et godt eksempel på dette er bekymring og grubling. Bekymring er kanskje en av våre mest brukte strategier for å innbille oss at vi har kontroll over vår egen fremtid. Sannheten er at det også er en av de strategiene som ofte kan føre til at vi føler oss overdrevet engstelig eller fremkalle angst i situasjoner hvor vi egentlig ikke behøver å føler det slik. 

En angstdiagnose behøver ikke være en «livslang følgesvenn». Mange mennesker har en eller flere angstopplevelser i løpet av livet, men noen lever med det og lærer seg teknikker for å dempe symptomene. De fleste klarer ved hjelp av terapi å gjenvinne kontrollen over angsten, og blir friske. 

Forskjellige typer angst

  • Sosial angst betyr at man føler ubehag eller angst i møte med andre mennesker. Det kan også være at man har angst bare i møte med bestemte grupper mennesker eller i bestemte situasjoner.
  • Spesifikke fobier betyr at man for eksempel er redd for edderkopper, å fly, fugler eller store høyder. Redselen er så sterk at man anstrenger seg for å unngå det som skaper redsel og man kan bli hemmet i sitt daglige liv.
  • Panikkangst betyr at man får hjertebank og svette. Mange blir redd for å besvime, bli kvalt eller dø. Redselen for nye anfall kan gjøre at man isolerer seg hjemme.
  • Agorafobi betyr at man er redd for å forlate hjemmet og bevege seg ut på områder som man oppfatter som usikre, særlig åpne plasser og steder med mange mennesker.
  • Generalisert angstlidelse betyr overdrevne bekymringer for dagligdagse hendelser. I tillegg har man ofte mye muskelspenninger og indre uro.
  • Tvangslidelse innebærer at man får uvelkomne og ubehagelige tanker eller bilder i hodet. Ritualer eller tvangshandlinger brukes for å jage bort tankene og bildene. Mange kjenner skam knyttet til tvangstankene.
  • Posttraumatisk stresslidelse oppstår som en reaksjon på en psykisk smertefull hendelse eller mange belastninger over lengre tid. «Flashbacks» eller mareritt hvor man gjenopplever det vonde er vanlig, unngåelse av stedet opplevelsen foregikk likeså. Andre symptomer er anspenthet, skvettenhet, sinne og søvnproblemer.
  • Hypokondri er overdreven helseangst eller sykdomsangst. Kjennetegn er vedvarende opptatthet av at man kan ha alvorlige kroppslige (somatiske) sykdommer.

Hentet fra brosjyren Fakta om angst, utgitt av Rådet for psykisk helse i 2015, med støtte fra Extrastiftelsen.

Angst er ubehagelig, men ikke farlig i seg selv. Angst kan være et tegn på at man har levd med for mye stress og belastninger over lang tid. Det er ikke unormalt at mennesker som opplever mye stress i hverdagen utvikler en form for kronisk aktivering i kroppen. Denne aktiveringen forbindes ofte med angst og uro. Du kan bli kvitt denne formen for angst med rett behandling og ved hjelp av egen innsats.

Angst er en av de vanligste psykiske helseplagene i Norge. Om lag 30 prosent får en angstlidelse i løpet av livet. Ofte opptrer angst i kombinasjon med depresjon. Det kan være vanskelig å kjenne forskjell på bekymringer og angst, eller å vite hvordan du kan forhindre at angsten utvikler seg. Det er ikke farlig å ha angst, selv om du føler det sånn.

EMDR er en evidensbasert behandlingsmetode for angst. Du kan lese mer om det her.

Forskning

Kommer snart

Kommer snart

Kommer snart

Kommer snart