Loading...

Psykologbehandling for den enkelte

Jeg følger evidensbasert psykologisk praksis (EBPP) og min terapi er derfor forankret i forskning, erfaring og praksis. Hvilken behandling som benyttes baseres på problemstillingen, og skreddersys den enkelte. 

Jeg har lang erfaring med mange ulike problemstillinger - blant annet traumer, depresjon, angst, tvang, stress, parforhold, utbrenthet, selvfølelse. Jeg er spesielt interessert, og har videreutdanning i arbeid med traumelidelser som PTSD og kompleks-PTSD. 

Jeg deltar aktivt i terapien med åpne spørsmål, forklaringer, og veiledning. Målet med behandling er som oftest å endre på fastlåste mønstre, gjentagende problemstillinger. Ved å utforske problemene sammen kan vi sammen skape en positiv endring slik at du kan bevege deg videre i livet.  

Behandlingsformer

Metakognitiv terapi

I metakognitiv terapi arbeider vi med dine tanker om tankene. Et spesielt vanlig emne i terapien er bekymring og grubling som skaper/vedlikeholder angst

Virtuell eksponeringsterapi (VRET)

Virtuell eksponeringsterapi er rettet mot angstlidelser. Her benyttes VR-briller for å gjennomføre eksponering i trygge omgivelser på kontoret

Utredning

Jeg tilbyr utredning av psykiske lidelser og samarbeider gjerne med fastlege i videre oppfølging

Timebestilling

Timebestilling kan gjøres ved å ta kontakt med meg på telefon, e-post, eller SMS. Jeg ønsker gjerne en uforpliktende samtale med deg slik at jeg kan høre litt mer om problemstillingen før vi eventuelt finner en time.

Timer tilbys hverdager fra kl. 09.00-16.00 i tillegg til kveld onsdager kl. 16.00 - 20.00.

Jeg er tilgjengelig hver dag mellom kl. 08.00-18.00 på:
- Telefon: 91 10 95 86
- E-post: psykologtenden@gmail.com

Ta gjerne kontakt for spørsmål eller drøfting rundt din problemstilling.

Terapi

Jeg har bred erfaring med mange ulike problemstillinger – under kan du lese om et lite utdrag av noen temaer:

Traumer

Traumer skapes av alvorlige hendelser som oppleves som veldig skremmende. For mange kan dette føre til vedvarende reaksjoner og plagsomme symptomer

Depresjon

Depresjon kjennetegnes ved nedstemthet, dårlig søvn, mindre glede, lite energi, økt eller nedsatt matlyst, samt negative automatiske tanker som påvirker oss

Angst

Det finnes mange former for angst – alt fra panikkangst til spesifikke fobier. Når angsten blir invalidiserende er det viktig å få hjelp til å komme seg ut av det

Stress

Stress i seg selv er ikke skadelig for oss, det kan tvert i mot være nyttig for oss. Når stress blir vedvarende og gjerne over tid blir det imidlertid skadelig for oss. Det kan føre til at vi fungerer dårligere i hverdagen.

Utbrenthet

Utbrenthet er en tilstand som gjerne kjennetegnes av kronisk utmattelse. Det er ikke uvanlig at en kan kjenne på angst og nedstemthet i forbindelse med utbrenthet. Årsaken er gjerne vedvarende stress.

Tvangstanker

Tvangstanker er blant annet uønskede, påtrengende og gjentatte tanker. Tvangshandlinger er handlinger som en person føler seg tvunget til stadig å utføre. Handlingene reduserer gjerne ubehaget.

Psykolog i Moss
OM MEG

Håkon Tenden

Jeg har bred erfaring med mange ulike problemstillinger, sykemeldingsproblematikk, og spesialisert traumebehandling etter å ha arbeidet i spesialisthelsetjenesten i flere år.

Jeg har videreutdanning i EMDR-behandling - en evidensbasert terapiform for traumer, depresjon, angst, stress og tvangslidelser. I tillegg anvender jeg kognitiv og metakognitiv terapi.

Jeg er opptatt av terapien skal være en meningsfylt og målrettet prosess der begge parter aktivt deltar i å skape endring. Jeg ser på terapi som et utgangspunkt for personlig vekst, ut av fastlåste antagelser og roller til mer indre frihet.

Les mer
npf_logo_size-medium
Psykolog

Hva gjør en psykolog?

Psykologen har kunnskap både om normalutvikling og psykiske lidelser. Gjennom utdanning og videreutdanning har han/hun fått tilgang til en omfattende verktøykasse av psykologiske metoder for å kunne imøtekomme et stort mangfold av hjelpebehov.

Psykologer er autorisert helsepersonell og skal yte forsvarlig og virksom helsehjelp. For å få autorisasjon kreves  seks års universitetsutdannelse i Norge eller tilsvarende fra utlandet. 

Man trenger ikke å være syk for å søke psykologhjelp. En psykolog kan være til hjelp også når en opplever at noe er vanskelig, for eksempel at livet tar en uønsket vending eller stopper opp slik at en ikke kommer seg videre.  

Les mer
- For bedre livskvalitet

Lilleeng Helsepark

Jeg er lokalisert i Lilleeng Helsepark som er norges største og mest moderne Helsepark med et unikt helsetilbud og sterkt fagmiljø.

Et helt nytt og unikt konsept i Norge – med mål om å gi deg en god opplevelse. Her finner du nå hele 50 ulike, svært profesjonelle virksomheter og over 70 fagprofesjoner. Helseparken er dermed i stand til å tilby nær alt du måtte trenge.

Les mer